Glińscy — księga rodzin


Rodziny uporządkowane są pokoleniami. Pierwsza na liście jest rodzina Wojciecha i Małgorzaty Żydków. Ich synowie Andrzej, Antoni, Piotr i Franciszek od połowy XVIII wieku zaczęli używać nazwiska Gliński, są pierwszym pokoleniem Glińskich, mimo że urodzili się jako Żydkowie. Kolejne pokolenie to wnukowie Wojciecha i Małgorzaty, urodzeni już jako Glińscy.
Numer pokolenia, do którego należy dana osoba, można łatwo określić licząc znaki w jej identyfikatorze Henry'ego (w skrócie IdH), wyświetlanym w zielonym kolorze — liczba znaków jest równa numerowi pokolenia, do którego należy dana osoba. Na przykład Adam, IdH 6c51, należy do czwartego pokolenia Glińskich. Identyfikatory Henry'ego opisane są szerzej w Lista Glińskich — pomoc. Wojciech Żydek, protoplasta rodu Glinskich, nie ma identyfikatora Henry'ego.

Przykład zapisu rodziny: