1 Imię I 1 IO dziecka 2 Imię II 3 Rok ur. 4 Miejsce ur. 5 IdH 6 Imię ojca 7 Imię matki 8 Naz. rod. matki 9 Ark., kol.
1 Imię I 1 ID dziecka 2 Imię II 3 Rok ur. 4 Miejsce ur. 5 IdH 6 Imię ojca 7 Imię matki 8 Naz. rod. matki 9 Ark., kol.
A. Wpisz pierwsze litery wyszukiwanego tekstu do okienka pod wybraną kolumną tabeli


Ustalenie pokrewieństwa dwóch dowolnie wybranych osób z rodu Glińskich

Wpisz, wklej lub skopiuj do okienka po prawej stronie IdH osoby A:

Wpisz, wklej lub skopiuj do okienka po prawej stronie IdH osoby B:Wykorzystano procedury ze strony datatables.net

Aktualizacja listy: 21.05.2024