Zamknij okno


Zestawienie ksiąg dziekańskich, parafialnych, konsystorskich i wójtowskich z Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, dostępnych na stronie familysearch.org

Kolejność i nazwy ksiąg w zestawieniu są zgodne ze stroną familysearch.org. W każdej pozycji zestawienia w pierwszym wierszu podano nazwę księgi w języku angielskim (pominięto nazwę w języku polskim), w drugim pogrubioną czcionką sygnaturę Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej zgodnie z napisem na pierwszej stronie księgi i następnie opis odpowiadający danej sygnaturze w inwentarzach opracowanych przez ks. Władysława Piotra Wlaźlaka. W wyjątkowych przypadkach podano opis z metryczki mikrofilmu. Wykrzystano następujące katalogi:
 1. Miscellaneous correspondence and financial records 1719-1893
  KK 260 Rozporządzenia i listy pasterskie [arcy]biskupów [arch]diecezji gnieźnieńskiej, krakowskiej... UWAGA: opis z metryczki mikrofilmu

 2. Miscellaneous correspondence and financial records 1762-1860
  KP 48 Dokumenty kościoła parafialnego w Walichnowach. 1633-1860

 3. Miscellaneous correspondence and financial records 1784-1826
  KK 141 Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego co do klasztoru XX. Paulinów na Jasnej Górze dekanatu częstochowskiego diecezji kujawsko-kaliskiej

 4. Miscellaneous correspondence and financial records 1800-1854
  KK 143 Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się klasztoru XX. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie

 5. Miscellaneous correspondence and financial records 1808-1846
  KP 116 Akta tyczące się Urzędu Stanu Cywilnego 1810 r[oku w Brzeźnicy]1808-1846

 6. Miscellaneous correspondence and financial records 1811
  KD 74 Acta visitationis dacanalis circuli Częstochoviensis per admodum R[everen]dum Michaelem Zagalski uti decanum foraneum Częstochoviensem Anno 1811 exspeditae [1810-1811]

 7. Miscellaneous correspondence and financial records 1812
  KD 75 Acta visitationis dacanalis circuli Częstochoviensis per admodum R[evern]dum Michaelem Zagalski uti decanum foraneum Częstochoviensem anno 1812 exspeditae [1811-1812]

 8. Miscellaneous correspondence and financial records 1814
  KD 77 Acta visitationis dacanalis circuli Częstochoviensis per admodum R[evern]dum Michaelem Zagalski uti decanum foraneum Częstochoviensem anno 1814 exspeditae [1813-1814]

 9. Miscellaneous correspondence and financial records 1815
  KD 78 Acta visitationis dacanalis circuli Częstochoviensis per admodum R[evern]dum Michaelem Zagalski uti decanum foraneum Częstochoviensem anno 1815 exspeditae [1814-1815]

 10. Miscellaneous correspondence and financial records 1819-1836
  KK 140 Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się zabranego ogrodu należącego do funduszu kościoła parafialnego w Starej Częstochowie na drogę publiczną w 1819 r[oku]i inne akta tyczące się tegoż kościoła w Częstochowie dekanatu częstochowskiego

 11. Miscellaneous correspondence and financial records 1820-1945
  KK 146 Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się kościoła filialnego Imienia Maryi [Mariawitek] w Częstochowie.

 12. Miscellaneous correspondence and financial records 1826-1846
  KK 145 Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się aspirujących do Zakonu XX. Paulinów w Częstochowie

 13. Miscellaneous correspondence and financial records 1826-1854
  KK 144 Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się Zgromadzenia XX. Paulinów w Częstochowie

 14. Miscellaneous correspondence and financial records 1832-1846
  KK 147 Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się kościoła P.P. Mariawitek w Częstochowie założone w roku 1832

 15. Miscellaneous correspondence and financial records 1835-1853
  KD 99 Księga kurend dekanatu częstochowskiego [1835-1853]

 16. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1664-1792
  KP 6 Kopiarz parafii Chruszczobród.1440-1815

 17. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1735-1795
  KP 64 Kopiarz dokumentów z lat 1719-1799.1719-1799

 18. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1791-1844
  KD 128 Liber Publicandorum Ecclesiae Parochialis Dzietrznicensis Anno 1806 [-1844]

 19. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1807-1899
  KD 127 Księga kurend duchownych i świeckich dekanatu krzepickiego [1800-1912]

 20. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1813
  KD 76 Acta visitationis dacanalis circuli Częstochoviensis per admodum R[everen]dum Michaelem Zagalski uti decanum foraneum Częstochoviensem anno 1813 exspeditae [1812-1813]

 21. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1830
  KD 117 Dane historyczne-statystyczne z poszczególnych parafii powiatu częstochowskiego przesłane do miejscowego starostwa [1930-1931]

 22. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1846-1868
  KD 101 Księga urządzeń i rozporządzeń od dnia 20 maja 1846 r[oku] przez [ks.] Józefa Brzezińskiego [dziekana częstochowskiego] zaprowadzona [1846-1868]

 23. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1847-1887
  KD 103 Księga kurend dekanatu częstochowskiego [1847-1887]

 24. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1848-1854
  KD 104 Akta różnych rozporządzeń władz duchownej i cywilnej kurendą w dekanat wysłanych od roku 1848 do roku 1854 do m[iesią]ca czerwca, czyli z czasu dziekaństwa WJX. Kan. [Józefa] Lisieckiego [1848-1854]

 25. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1850-1884
  KD 39 Księga kurend i obwieszczeń krajowych do publiczności nadesłanych, jak niemniej rozporządzeń władzy diecezjalnej i świeckiej założone w roku 1850. Ks. Józef Kamiński [1850-1884]

 26. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1852-1878
  KD 102 Księga kurend dekanatu częstochowskiego [1852-1878]

 27. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1878-1900
  KD 111 Akta dekanatu częstochowskiego tyczące się aprobat duchowieństwa tegoż dekanatu [1878-1900]

 28. Miscellaneous documents and administrative correspondence 1899-1902
  KD 110 Akta dziekana dekanatu częstochowskiego tyczące się różnych rozporządzeń i korespondencji na rok 1899, 1900, 1901 i 1902

 29. Miscellaneous documents 1487-1768
  KP 55 Kopiarz dokumentów wikariuszy wieluńskich z lat 1487-1781.1487-1781

 30. Miscellaneous documents 1582-1864
  KW 2 Wypisy z najstarszej księgi wójtowskiej m[iasta] Częstochowy z l[at] 1582-1605 sporządzone przez Henryka i Edwarda Grygosińskich w 1934 r[oku], Księgi wójtowskie i miejskie 1599-1801 [1582-1864]

 31. Miscellaneous documents 1639-1642
  KP 65 Formularium pariorum instrumentorum (cz. I).1723-1786

 32. Miscellaneous documents 1681
  KP 46 Dokumenty kościoła parafialnego Słonimskiego.1681-1694

 33. Miscellaneous documents 1761-1801
  KW 5 Protokół radziecki miasta Częstochowy, w który wpisane będą elekcje, prawa rugowego i dekrety wielmożnych komisarzów sporządzonych 1761-1801

 34. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1799-1806
  KD 85 Okólniki archiprezbiteratu częstochowskiego [1799-1806]

 35. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1803-1806
  KD 72 Acta visitationis archipresbiteralis circuli Częstochoviensis per Ad[modu]m R[everen]d[u]m Philippum Rączkowski pro Annis 1803-1806

 36. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1815-1827
  KD 96 Księga kurend przy kościele miedznieńskim rozpoczynająca się dnia 1 […] 1830 [1831-1856]

 37. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1816-1817
  KD 79 Acta visitationis dacanalis circuli Częstochoviensis per admodum R[everen]dum Michaelem Zagalski uti decanum foraneum Częstochoviensem anno 1816-1818 exspeditae [1815-1818]

 38. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1816-1819
  KD 87 Akta dziekana dekanatu częstochowskiego [1816-1819]

 39. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1820-1822
  KD 89 Akta dziekana dekanatu częstochowskiego 1817-1826

 40. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1825-1826
  KD 94 Akta reskryptów władz duchownych i cywilnych do kurend załączonych oraz innych czynności dziekańskich od roku 1825 do końca 1826 r[oku]

 41. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1831-1841
  KD 95 Akta reskryptów od prześwietnego Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego nadesłanych, które są załączone do okólników, czyli kurend dekanalnych od dnia 1 stycznia 1831 roku do dnia 18 grudnia 1832 roku złożone [1831-1841]

 42. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1835-1841
  KD 98 Akta reskryptów od prześwietnego Konsystorza i innych władz duchownych od kurend niezałączonych od r[oku] 1835 [-1841]

 43. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1841-1848
  KD 100 Akta dziekana dekanatu częstochowskiego tyczące się różnych urządzeń kurend wydanych [1841-1848]

 44. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1862-1865
  KD 106 Zebranie kurend wysłanych w dekanat od dnia 1 stycznia 1862 roku z czasu dziekaństwa X. W[incentego] Bramińskiego proboszcza w Kruszynie do roku 1865 [1862-1865]

 45. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1879-1899
  KD 82 Akta wizytacji dziekańskich dekanatu częstochowskiego z lat 1879-1900

 46. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1891-1901
  KD 55 Akta dziekana dekanatu częstochowskiego tyczące się kościoła parafialnego św. Barbary w Częstochowie od roku 1891[-1901]

 47. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1897-1901
  KW 7 Дело Помощника Начальника Равскаго Чъзда [1897-1901] [1897-1901]

 48. Miscellaneous financial and administrative coresspondence 1899-1901
  KD 109 Akta dziekana dekanatu częstochowskiego tyczące się kurend w dekanat częstochowski wysłanych [1899-1901]

 49. Miscellaneous financial and administrative documents 1835-1875
  KK 139 Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się kościoła parafialnego w Starej Częstochowie

 50. Miscellaneous financial and administrative documents 1838-1867
  KK 142 Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się klasztoru XX. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie

 51. Miscellaneous financial and administrative documents 1916-1939
  KW 6 Starostwo częstochowskie 1916-1939

 52. Miscellaneous records 1515-1864
  KP 67 Kopie dokumentów z różnych parafii oraz testamenty kapłanów. 1521-1870

 53. Miscellaneous records 1683-1813
  KP 63 Kopiarz dokumentów z lat 1683-1813.1683-1813

 54. Miscellaneous records 1820-1821
  KD 80 Akta wizyty dekanalnej odbytej w dekanacie częstochowskim przez miejscowego dziekana foralnego roku 1820 i 1821

 55. Miscellaneous records 1835-1865
  KK 235 Rozporządzenia Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego do dziekana częstochowskiego. 1835-1865