Lista Glińskich i powiązana z nią tablica genealogiczna Glińskich są aktualizowane, wprowadzane są uzupełnienia i poprawki. Data aktualizacji listy Glińskich jest podana w lewym dolnym narożniku ekranu, data generowania tablicy jest podana w prawym górnym rogu każdego arkusza.