Glińscy w Częstochowskiem w latach 1690–1913


Strona poświęcona genealogii Glińskich, urodzonych w latach 1705–1913 w Częstochowie i okolicy: Blachowni, Brzózce, Łojkach, Wyrazowie, Gnaszynie, Kawodrzy, Wielkim Borze ...
Mieszka tutaj najwięcej osób o nazwisku Glińska/Gliński w Polsce. Większość z nich jest ze sobą spokrewniona, są bowiem potomkami czterech synów Wojciecha i Małgorzaty Żydków: Andrzeja, Antoniego, Piotra i Franciszka, którzy od połowy XVIII wieku zaczęli używać nazwiska Gliński.
Lista Glińskich obejmuje ponad 900 osób urodzonych w Częstochowskiem do 1913 roku. Listę można przeszukiwać i sortować według kryteriów: imię, rok i miejsce urodzenia, imię ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki.
Możliwe jest również ustalenie stopnia pokrewieństwa między dwiema dowolnie wskazanymi osobami z rodu Glińskich w komputacji rzymskiej i kanonicznej.
Księga rodzin zawiera zestawienie 159 rodzin Glińskich, potomków Wojciecha i Małgorzaty, uszeregowanych pokoleniami.
W zakładce Tablice genealogiczne umieszczono drzewo genealogiczne rodu Glińskich.

Baner: fragment „Topograficznej Karty Królestwa Polskiego”, ±1843 r. http://mapywig.org/